Svensk Idrottsforskning

Artiklar i Svensk Idrottsforskning 3/2010

En resa i tiden med svensk idrottsmedicin Per Renström Jón Karlsson
Fysisk aktivitet och stress Mats Börjesson Ingibjörg Jonsdottir
Individualiserad styrketräning inom lagidrott Sofia Ryman Augustsson
Medfött hjärtfel Mats Börjesson Mikael Dellborg
OS-seglares behov av träning och deras skador Karin Grävare Silbernagel
Kan ett uppvärmningsprogram förebygga skador hos unga kvinnliga handbollsspelare? Karin Grävare Silbernagel
Styrketräning vid rehabilitering Jesper Augustsson Mathias Wernbom
Ischemisk styrketräning – ett alternativ till tung styrketräning? Mathias Wernbom
Styrketräna på rätt sätt under rehabiliteringen Jesper Augustsson Mathias Wernbom
Korsbandskirurgins historiska utveckling Jón Karlsson
Främre korsbandsskador – en forskningsöversikt Jón Karlsson
Moderna behandlingsmetoder av främre korsbandsskada Jüri Kartus Jón Karlsson Ninni Sernert Mattias Ahldén
Könsaspekter på främre korsbandsskador Ninni Sernert
Den nya korsbandskirurgin Jón Karlsson
Tilltro till den egna förmågan – viktigt för återgång till idrott Pia Thomeé Roland Thomeé Bengt I Eriksson Jón Karlsson
Långtidsuppföljning av korsbandsopererade patienter – med hänsyn till artrosutveckling efter operation Mattias Lidén
Studie pekar på fördelar med tidig operation Jón Karlsson Jonas Isberg
Implantatets komposition – dess betydelse efter operation av instabila axlar Jüri Kartus
Bristfällig rehabilitering efter korsbandsskador? Roland Thomeé
Hur behandla instabil knäskål? – flera kirurgiska behandlingsalternativ Jón Karlsson
Operation vid bristning i hälsenan? Jón Karlsson
Kirurgisk stabilisering av instabil axel gör patienten smärtfri Jón Karlsson
Muskelprestanda i axel och arm Jón Karlsson
Ladda ner hela tidningen i pdf-format