Svensk Idrottsforskning kommer ut med sitt sista nummer i december 2015