Skip to main content

Regeringsrapport: Svensk elitidrott har kommit till ett vägskäl

15 april 2024
Nyhet
Centrum för idrottsforskning har analyserat den svenska elitidrottens villkor och förutsättningar. Resultatet presenteras i tre separata publikationer med bidrag från svenska och internationella forskare och experter.
Skidskytt blickar in i ymnigt snöfall.
Foto: Bildbyrån

På uppdrag av regeringen har CIF gjort en fördjupad analys av idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. Både svenska och internationella forskare och experter medverkar. De bidrar med ny kunskap, perspektiv och rekommendationer.

– Rapporterna ger en bred bild av villkoren för svensk elitidrott. Vi pekar på styrkor och svagheter, möjligheter och utmaningar, säger CIF:s utredare Johan R Norberg.

Analysen är gjord i ett läge där internationell toppidrott präglas av global kapprustning. Det finns en oro för att Sverige halkar efter. Inom idrottsrörelsen görs försök att kraftsamla för en mer riktad elitsatsning.

Huvudbudskapet från CIF är att svensk elitidrott står vid ett vägskäl. Den väg man väljer kan få konsekvenser för hela idrottsrörelsen.

Samtliga rapporter i regeringsuppdraget

Enskilda bidrag från forskare och experter

Successful elite sport policies – The development of international elite sports (De Bosscher & Shibli) pdf
Ladda ned
Vägarna till eliten – Utvecklingsresor med möjligheter och utmaningar (Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér) pdf
Ladda ned
Världsklassidrottares syn på det svenska elitidrottssystemet (Schubring, Lundvall & Grahn) pdf
Ladda ned
Regel- och skattesystem som påverkar elitidrotten (Lindman) pdf
Ladda ned
Projekt Elitidrott2030 – Om idrottsrörelsens vägval för framtidens elitidrott (Mattsson) pdf
Ladda ned

Film: CIF presenterar elitidrottsstudien