Betydelsen av fysisk aktivitet för utvecklandet av den maximala benmassan hos män med specifikt avseende på aktiverade signalsystem

Bakgrund och syfte med projektet

Att undersöka betydelsen av fysisk aktivitet för uppbyggadet av den maximala benmassan hos unga män. Vi har även undersökt om typen av aktivitet spelar någon roll för fettförbränning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Resultaten från dessa studier visar att viktbärande aktivitet är viktigt för att bygga upp ett starkt skelett hos män. I den kohort vi undersökt ser man dock en minskad fysisk aktivitet efter 20 års ålder. Denna minskning är även associerad med en minskning av bentätheten framför allt i den kliniskt viktiga lårbenshalsen. Hos ett mindre antal individer som fortsatte träna kunde däremot bentätheten bibehållas. Vi såg även att bentätheten bibehölls bättre i kortikalt ben jämfört med i trabekulärt ben för de som minskade sin fysiska aktivitet. I en experimentell studie undersöktes betydelsen av hoppaktivitet på metabola faktorer som blodglukos, blodfetter och fettförbränning. Fettförbränningen mättes lokalt i det subkutana fettet på magen med en mikrodialyskateter. De individer som utförde hoppaktivitet under 8 veckor hade signifikant större förändringar i blodglukos under studietiden jämfört med i en kontrollgrupp. Förändringar i andra metabola parametrar var generellt mer gynsamma i den grupp som genomförde hoppaktivitet under interventionstiden. Sammantaget talar fynden för att viktbärande aktivitet i sig har en gynnsam effekt på blodglukosnivåer.

Läs mer

Projektansvarig:
Peter Nordström
Projektnummer:
P2010-0072
Forskare:
Peter Nordström
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2010
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!