Biomekanisk belastning vid utövande av brädsporter på vatten

Bakgrund och syfte med projektet

Brädsport på vatten, så som kitesurfing, utövas både som rekreationsidrott och tävlingsidrott. De discipliner som ingår i tävlingsverksamheten handlar om att uppnå högsta möjliga hastighet, åka en bana på kortast möjliga tid (likt segling och vindsurfing), åka på vågor eller göra akrobatiska hopp och tricks (freestyle). Den sistnämnda disciplinen är den största grenen med avseende på antal utövare och uppmärksamhet i medierna.

Den tidigare forskning som beskriver de fysiska krav som ställs på utövaren är knapphändig, men visar att ett relativt statiskt kroppsarbete sker, med en arbetsbelastning på ungefär 80 procent av VO2max (maximal syreupptagningsförmåga) vid utövande av banåkning. Den disciplin som kallas freestyle, som innehåller hopp och tricks, ställer dock helt andra fysiska krav eftersom det kan innebära snabba och explosiva förlopp som innefattar landning från höga höjder. Denna studie (i flera delar) avsåg att undersöka vilka krav som ställs på utövare av kitesurfing, framför allt vad rörelsemönster och biomekanik. För att få en uppfattning om idrottens krav, genomfördes undersökningar av skador och problem, observationer och mätningar av rörelsemönster och belastning, användarvänlighets- och komfortanalys.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Utövande av brädsport på vatten, så som kitesurfing utövas både som rekreationsidrott och tävlingsidrott. De discipliner som ingår i tävlingsverksamheten handlar om att uppnå högsta möjliga hastighet, åka en bana på kortast möjliga tid (likt segling och vindsurfing), åka på vågor eller göra akrobatiska hopp och tricks (freestyle). Den sistnämnda disciplinen är den största grenen med avseende på antal utövare och uppmärksamhet i medierna.

Den tidigare forskning som beskriver de fysiska krav som ställs på utövaren är knapphändig, men visar att ett relativt statiskt kroppsarbete sker, med en arbetsbelastning på ungefär 80 procent av VO2max (maximal syreupptagningsförmåga) vid utövande av banåkning. Den disciplin som kallas freestyle, som innehåller hopp och tricks, ställer dock helt andra fysiska krav eftersom det kan innebära snabba och explosiva förlopp som innefattar landning från höga höjder. Denna studie (i flera delar) avsåg att undersöka vilka krav som ställs på utövare av kitesurfing, framför allt vad rörelsemönster och biomekanik. För att få en uppfattning om idrottens krav, genomfördes undersökningar av skador och problem, observationer och mätningar av rörelsemönster och belastning, användarvänlighets- och komfortanalys.

Projektet resulterade i en utförlig beskrivning av utövandet av kitesurfing som sport, en beskrivning av de vanligaste skadorna, hur utövarna upplever belastning, kvantifierat ungefärlig dragkraft vid normalt utövande, beskrivit ett antal säkerhet- och komfortproblem kopplat till utrustningen, en analys av externa påverkansfaktorer, prototyper av en produktidé för att förbättra fotinfästningen till brädand, och jämfört olika typer av fotpads och ståbredd vid landningar av hopp.

De första delarna av projektet innefattade en retrospektiv enkätstudie av skador som skett inom sporten (n=206), intervjuer om utövarnas upplevda belastning, komfort och andra problemområden (n=17), samt observationer av rörelsemönster via videoanalys (n=8). Därefter genomfördes användarvänlighetsanalys via strukturerade fokusgrupper för att komma fram med förslag på hur utrustningen bör utformas ur ett säkerhetsperspektiv. Vid utförande av fältmätningar på vatten av biomekanisk belastning stötte projektet på en del metodologiska problem, varefter det beslutades att förändra denna del av studien till utförande av rörelseanalys laboratorium, där vi kunde undersöka rörelsemönster vid landning av hopp på kitebräda vid olika situationer. Den senare delen utfördes i samarbete med Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i ett rörelselaboratorium på 12 kitesurfare.

Läs mer

Projektansvarig:
Marita Hilliges
Projektnummer:
P2010-0009
Forskare:
Marita Hilliges
Lärosäte:
År:
2010

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!