Bosmandomens arbetsmarknadsmässiga konsekvenser för svensk fotboll

Bakgrund och syfte med projektet

Bakgrunden till projektet är EU:s Bosmandom som påtagligt förändrat maktrelationerna inom fotbollen, där spelarna numera är mer att se som löntagare, samt inte minst den sedan 1980-talet pågående globaliseringen och marknadsanpassningen av fotbollen. Krafter som även påverkat och påverkar svensk fotboll genom spelartransfers, TV-sändningar och stigande krav på arenor.

Syftet med projektet var att analysera och avgöra vilken betydelse Bosmandomen har haft för svensk fotboll sedan den trädde i kraft i mitten av 1990-talet. Frågeställningen var följande:

 • Hur har förändringen sett ut och vilken har varit dess innebörd?
 • Har svensk fotboll blivit en underleverantör av spelare till andra länder och då främst till de fem stora ligorna i Europa?
 • Hur har de olika aktörerna inom svensk fotboll som förbundet, Svensk Elitfotboll och spelarföreningen agerat?
 • Har någon ny förhandlingsmodell genererats?
 • Vilken betydelse har spelaragenterna i det förhandlingssystem som växt fram?
 • Hur ser nu efter Bosmandomen maktfördelningen ut inom svensk fotboll?
 • Kan man fortfarande tala om “fotbollsfamiljen” eller döljer denna bärande metafor utpräglad paternalism?
 • Hur nära ligger fotbollens förhandlingssystem det reguljära systemet på svensk arbetsmarknad?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Projektets resultat kan sammanfattas i följande sex punkter:

 1. Fotbollen har fått eget arbetsmarknadssystem med följande parter: Svenska Fotbollförbundet, Föreningen Svensk Elitfotboll och Spelarföreningen.
 2. Genom de gedigna arbetsmarknadsrelationerna i Sverige via den svenska förhandlingsmodellen på arbetsmarknaden gick implementeringen av Bosmandomen inom svensk fotboll snabbt och effektivt. Resurser och kompetens byggdes upp för att klara av de nya förhållandena som uppstod mellan spelare och klubb och mellan klubbarna.
 3. Spelarna har fått ett större inflytande över sina kontrakt och således större relativ makt gentemot sina arbetsgivare – klubbarna.
 4. Bosmandomen har sammantagen med globaliseringen och dess kommersiella djupgående krafter lett till att spelarövergångarna ökat.
 5. Med Bosmandomen har spelaragenterna på allvar gjort entre inom svensk fotboll – men de ingår inte direkt i arbetsmarknadssystemet utan finns knutna till klubb- och spelarparterna.
 6. Fotbollen är numera en egen bransch även i Sverige med yrken som tränare och spelare. Bosmandomen har fördjupat denna utveckling.

Läs mer

Projektansvarig:
Bill Sund
Projektnummer:
P2011-0087
Forskare:
Bill Sund
Lärosäte:
Stockholms universitet
År:
2011
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!