Cardiovascular Risk Profile In Swedish Master Athletes –CARISMA

Bakgrund och syfte med projektet

Regelbunden fysisk aktivitet bromsar utveckling av arteroskleros, minskar risk för kardiovaskulära händelser och förlänger livet såväl hos friska individer såsom hos patienter med kardiovaskulära riskfaktorer eller etablerad hjärtkärlsjukdom. Måttlig regelbunden motion (minst 3-5 ggr/v för 30 min) rekommenderas därför till individer i alla åldersgrupper (www.cdc.gov/nccdphp).

På andra sidan medför fysisk ansträng en momentan ökad risk för kardiovaskulära händelser och hjärtstopp (”idrotts paradox”). Risk-nytta förhållandet vid högintensiv fysisk aktivitet av uthållighetskaraktär är således svårt att bedöma särskilt för de äldre och sjukare individerna. Det är idag inte kartlagt hur kardiovaskulär status och förekomst och/eller utbredning av arterioskleros skiljer sig mellan individer med och utan erfarenhet av mångårig uthållighetsträning efter noggrann matchning för kardiovaskulära riskfaktorer och socioekonomisk bakgrund. Vidare behövs det bättre kunskap om sambandet mellan träningsbelastning och utveckling av kranskärlsförändringar och arterioskleros i halskärlen hos atleter utan traditionell kardiovaskulär riskprofil.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Manliga deltagare i Lidingöloppet i ålder över 45 år som har en stark förhöjning av hjärtinfarktmarkören troponin efter ett genomfört Lidingölopp (30 km) har ingen högre risk för förekomst av signifikant kranskärlsjukdom eller ökad calciumscore jämfört med deltagare med låga troponin värden efter loppet. Detta tyder på att troponisläppet efter loppet ej tillåter någon slutsats om deltagarens risk för förekomst av kranskärlsjukdom och därmed risk för att drabbas av hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd under loppet.

Läs mer

Projektansvarig:
Frieder Braunschweig
Projektnummer:
P2014-0152
Lärosäte:
År:
2015

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!