Det ser tjockt ut. Tids- och rumsstrategier i samband med fysisk aktivitet

Bakgrund och syfte med projektet

Idén till denna studie kom då jag i London Docklands såg en grupp kontorsanställda löpträna tillsammans på lunchen. Många vuxna upplever att tiden inte räcker till. De har krävande yrken, långa pendlingssträckor, förpliktelser som rör familjen (såsom att följa med barnen på deras fritidsaktiviteter) etc. Samtidigt finns det en vilja (hos en del) att försöka tillgodose sitt eget behov av fysisk aktivitet (i vilket ingår allt från krävande idrott till att välja trapporna istället för hissen). Projektet syftar till att med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningsmetoder belysa tidsrumsliga strategier i samband med fysisk aktivitet.

Frågeställningar:

 • När, var och hur finner yrkesarbetande personer i åldrarna 30-50 år i kvalificerade yrken tid för fysisk aktivitet?
 • Hur påverkar den fysiska miljö vi befinner oss i (t ex på och runt arbetsplatsen) våra möjligheter att röra på oss?
 • Hur påverkar upplevelsen av tid och tidspress valen av strategier för fysisk aktivitet?

I studien var jag intresserad av hela skalan från lättare fysisk aktivitet till medveten, tung träning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

 • Det finns förvånansvärt lite forskning (såväl svensk som internationell) inom det aktuella ämnesområdet. När det gäller träning och habitus finns det en hel del, men när det gäller strategier för fysisk aktivitet kopplade till tid, rum och aktivitet finns det betydligt mindre.
 • Majoriteten av de heltidsarbetande i kvalificerade yrken har en ambition att röra på sig i någon omfattning.
 • Det finns en medveten- och upptagenhet hos många av tanken på vikten av att röra på sig. Detta i sin tur kan ge krav- och skuldkänslor.
 • En majoritet tränar regelbundet (varje vecka).
 • Många anser sig ha svårt att finna tid för fysisk aktivitet i vardagens späckade tidsschema och har därför utvecklat olika strategier för att genomföra fysisk aktivitet. Dessa innefattar bland annat att: promenera på lunchen, gå i trappor istället för att ta hissen, att cykla till bussen/tåget etc.
 • En central och miljömässigt attraktiv lokalisering av arbetsplatsen leder till en högre andel promenader under och i anslutning till arbetsdagen.
 • Flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemma ses av många som en möjlighet att träna när det passar, men kan också orsaka stress då arbete och fritid flyter ihop.
 • Organisatoriska snarare än ekonomiska incitament för att främja fysisk aktivitet från arbetsgivaren värdesätts.

Läs mer

Projektansvarig:
Karin Book
Projektnummer:
P2010-0032
Forskare:
Karin Book
Lärosäte:
Malmö högskola
År:
2010

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!