Why don’t they do as we say? Interdisciplinary studies on implementing injury prevention in handball

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Vad är I-Protect?

I-PROTECT är ett forskningsprojekt om skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) som pågår under flera år och består av tre delar. I-PROTECT står för Implementing injury Prevention exercise ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball.

I del 1 tar vi reda på vilka behov som finns. I del 2 utvecklar vi gemensamt I-PROTECT-modellen. I del 3 implementeras I-PROTECT-modellen.

Vad vill vi göra?

Vi vill skapa och implementera skadeförebyggande träningsrutiner tillsammans med spelare, tränare, klubbar och förbund.

Mål

Skadeförebyggande träning ska bli en självklar del och rutin i handbollsträningen.

Vad har vi gjort hittills?

Vi har tagit reda på vilka behov som finns 196 deltagare deltog i en brainstorming och svarade på påståendet “Utifrån din erfarenhet, ge exempel på hur skadeförebyggande träning kan bli en naturlig del av handbollsträningen…”. Brainstormingen resulterade i 89 unika påståenden. 50 av deltagarna grupperade påståendena, vilket resulterade i 5 grupper.

Påståendena rangordnades även efter betydelse och genomförbarhet. Påståenden som bedömdes som både viktiga och genomförbara utgör ”Go-Zone”.

Fem övergripande grupper

  1. Klubbpolicy och samarbete med experter
  2. Utbildning, kunskap och kontinuitet
  3. Förståelse och tillämpning av kunskap
  4. Inspiration, motivation och rutiner
  5. Situationer och övningar

Go-Zone fem exempel

  • Fokus på principer och kvalitet
  • Nolltolerans mot fortsatt spel efter smäll mot huvudet
  • Förstå nyttan
  • Naturligt inslag i klubbpolicy
  • Integrera skadeförebyggande övningar i träningen

Vad händer framöver?

Gemensamt utveckla I-PROTECT-modellen. Påståenden i Go-Zone utgör underlag för fortsatta diskussioner i grupper med deltagare på olika nivåer och med forskare. Utifrån resultatet som fokusgrupperna kommer fram till skapar vi gemensamt I-PROTECT-modellen som innehåller skadeförebyggande träning och en plan för implementering.

Läs mer

Projektansvarig:
Eva Ageberg
Projektnummer:
P2015-0107
Forskare:
Eva Ageberg
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!