Effekt av bilaterala skillnader på prestation och skadeprofil i fotbollsmålvakter

Bakgrund och syfte med projektet

Målvaktspel kräver att individen kan utföra explosiva rörelser i alla plan i kombination med en optimal timing och besluttagande. För att optimera dessa rörelser krävs att målvakten visar en balanserad fysisk styrka samt förmågan att generera kraft i alla riktningar, i.e. bilateral balans. Bilaterala skillnader i målvaktens maximala styrka och explosiva styrka i kombination med ineffektiv koordination i rörelsen kan leda till ett sämre ingripande när bollen är spelad mot den svaga sidan samt skapa en överdominans av en sida av kroppen vilket ökar chansen för skador.

I projektet analyserade vi den kvinnliga målvaktens bilaterala skillnader i maximal och explosiv styrka och dess effekt på målvaktsspecifika rörelser i alla plan och genomförde en skadehistorikenkät. Anledningen att endast kvinnor användes som försökspersoner berodde på att studier inom kvinnliga målvakter är få och med de små resurser som finns inom damfotbollen så bedrivs inte förebyggande styrketräning på samma nivå som i herrfotboll. Därför var hypotesen att bilaterala skillnader i damspelare var mer prominenta och att dessa skillnader påverkar den maximal och explosiva styrkan, målvaktsspecifika rörelser, och ökad skadefrekvens.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Målvaktspel kräver att individen kan utföra explosiva rörelser i alla plan. I en matchsituation måste målvakten vara beredd på att förflytta sig i alla plan för att förhindra motståndarlaget från att göra mål. Till exempel måste målvakten kunna täcka skott i sidled, kontrollera bollar i luften genom att hoppa, och snabbt förflytta sig för att skära av anfallarens skottvinkel. Ofta sker detta med hög intensitet och med explosiv karaktär i kombination med en optimal timing och besluttagande. För att optimera dessa rörelser krävs att målvakten visar en balanserad fysisk styrka samt förmågan att generera kraft i alla riktningar. Skillnader mellan effektiviteten i rörelser i olika riktningar kan bero på att målvaktens fysiska och koordinationsförmåga skiljer sig från höger och vänster sida i kroppen vilket kallas för bilaterala skillnader. Bilaterala skillnader i målvaktens maximala styrka och explosiva styrka i kombination med ineffektiv koordination i rörelsen kan således leda till ett sämre ingripande när bollen är spelad mot den svaga sidan. Dessutom kan bilaterala skillnader skapa överdominans av en sida av kroppen vilket ökar chansen skador.

Forskning är begränsad inom målvaktsspel i fotboll och i vår vetskap finns ingen detaljerad analys av effekten av bilaterala skillnader på målvaktens funktion, prestation och skadehistorik. I detta projekt analyserades den kvinnliga målvaktens bilaterala skillnader i maximal och explosiv styrka och dess effekt på målvaktsspecifika rörelser i alla plan samt en skadehistorikenkät. Anledningen att endast kvinnor användes som försökspersoner beror på att studier inom kvinnliga elitidrottare är få, inte enbart inom fotboll, och med de små resurser som finns inom damfotbollen så bedrivs inte den förebyggande styrketräning på samma nivå som i herrfotboll vilket kan leda till att bilaterala skillnader i damspelare vara mer prominenta. Därför var hypotesen att bilaterala skillnader i damspelare var mer prominenta och att dessa skillnader påverkar den maximal och explosiva styrkan, målvaktsspecifika rörelser, och ökad skadefrekvens.

Resultaten visar att de målvakter som deltog i studien inte hade några signifikativa bilaterala skillnader i muskelmassa och bensdensitet i ben eller överkropp. Däremot visar det sig att landslagsmålvakter var längre, har mer muskelmassa, högre bendensitet och är äldre än snittet i hela gruppen av målvakter som testades. Detta betyder att unga lovande målvakter bör fokusera på att öka sin muskelmassa samt visa tålamod i sin satsning då det tar tid att bli en toppmålvakt. Från en folkhälsoståndpunkt verkar fotboll vara en bra aktivitet för att skapa en hög bensdensitet i kvinnor. Studien visar också att det inte fanns någon signifikativ skillnad i maximal styrka inom gruppen och heller inte mellan landslagsmålvakter och övriga gruppen. Det fanns heller inga bilateral skillnader i styrka mellan höger och vänster ben. Förmågan att hoppa visar på explosiv styrka bland målvakterna och här syntes en signifikant skillnad mellan landslagsmålvakter och övriga i testgruppen. Däremot kunde igen bilateral skillnad påvisas inom samtliga deltagare. Landslagsmålvakterna var snabbare i riktningsförändringar än övriga målvakter dock fanns ingen skillnad i snabbhet beroende på om man ändrade riktning från höger till vänster, vänster till höger, fram till bakåt, eller bakåt till framåt inom gruppen. Från den insamlade skadehistoriksenkäten fanns inget samband mellan bilateral skillnader i muskelmassa, bendensitet, styrka, explosivitet, heller riktningsförändringar.

I sammanfattning så visade denna grupp av dammålvakter en balanserad sammansättning av muskelmassa och bensdensitet, inga skillnader i maximal och explosiv styrka mellan höger och vänster ben, förmåga att ändra riktning i alla riktningar, samt inget samband mellan bilateral skillnader och skadehistorik. Detta tyder på att den träning som bedrivs idag är allsidig och motverkar obalans i kroppens struktur, kraftutveckling, och rörelseförmåga. Däremot finns stort utrymme för att förbättra kroppssammansättning, explosivitet och snabbhet i de yngre och lovande dammålvakterna.

Läs mer

Projektansvarig:
Jesper Sjökvist
Projektnummer:
P2011-0194
Forskare:
Jesper Sjökvist
Lärosäte:
Mittuniversitetet
År:
2011

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!