Effekten av nitratrik kost på dynamisk apnea – arbete utan andning

Bakgrund och syfte med projektet

Syftet med projektet var att klarlägga effekten av nitratrik kost på prestationen vid apné och arbete.

Kost som innehåller nitrat har visats i en rad studier ge effekter på syreåtgången i kroppen, både i vila och vid arbete (Larsen et al 2007) vilket tycks bero på att mitokondirernas effektivitet ökar när nitrat tillförs via kosten (Larsen et al 2011). Genom att använda apné kan man undersöka effekter av kosten på metabolismen och cirkulationen vid arbete under syrebrist.

Projektet avsåg därför att studera effekten av nitratrik kost på metabolism och cirkulation vid arbete utan andning. Fridykares prestation är starkt kopplad till syretillgången (Se t ex Schagatay 2009). Den senaste studien är en direkt fortsättning på vår tidigare studie angående effekten av nitrat i kosten vid apné i vila, där vi fann en intressant syresparande effekt (Engan et al 2012).

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Nitrat finns naturligt i kroppen, men det kan också tillföras via kost, där nitrat framförallt finns i frukt och grönsaker. En av de grönsaker som har högst nitratinnehåll är rödbetor (Hord et al 2009). Intag av rödbetsjuice har visat sig ha en rad olika effekter både akut (efter 2,5 – 3h) och efter en längre periods intag (15 dagar; Vanhatalo et al., 2010) genom att syrekonsumtionen minskade för försökspersonerna vid submax-arbete.

Vi fann tidigare att intag av rödbetsjuice 2,5h innan maximal andhållning gav en 11 % längre apnétid än när en placebo-dryck intogs före apnén (Engan et al 2012). Samtidigt uppvisade försökspersonerna högre Sa02 vid submaximala tidsbestämda apneer. Detta kan tyda på att försökspersonerna hade en lägre ämnesomsättning efter förtäring av rödbetsjuice, och den teorin stöds av att vi nu funnit att även dykare som simmade under vattnet hade lägre syreförbrukning vid ett givet arbete vid dynamisk apnea, dvs simning i bassäng med fena (Patrician & Schagatay 2016).

Resultaten visar att kosten kan ha betydelse för prestationen inom apnesporter. Vårt arbete fortsätter med att klargöra mekanismerna bakom detta, där vi bla har funnit t ex att mjältens kontraktion och bloodboostande förmåga påverkas av nitratintag.

Projektansvarig:
Erika Schagatay
Projektnummer:
P2014-0164
Forskare:
Erika Schagatay
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!