Effekter av NSAID på proteinsyntes och anpassning till styrketräning i human

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) tillhör de mest konsumerade läkemedlen i världen och används flitigt av idrottare för att lindra ömhet och värk i samband med träning och tävling. Detta i tron om att det ska förbättra prestation, återhämtning eller träningstålighet. Tidigare studier har dock indikerat att strategin att försöka dämpa muskelns inflammationsprocesser kan leda till en försämrad anabol signal i muskeln i samband med enskilda styrkepass. I detta projekt undersökte vi därför hur antiinflammatoriska läkemedel påverkar träningseffekten hos unga friska individer under mer långsiktig styrketräning.

Totalt undersöktes 31 män och kvinnor i åldern 18 till 35 år som lottades till två olika grupper. Den ena gruppen fick inta en hög dos (1200 mg ibuprofen), och den andra en låg dos (75 mg acetylsalicylsyra) NSAID om dagen under en åtta veckor lång träningsperiod. Under träningsperioden genomförde forskningspersonerna 2-3 träningspass i veckan där lårmuskulaturen tränades i en bensparksmaskin. Forskningspersonernas maximala benstyrka mättes innan och efter träningsperioden, liksom muskelvolymen som mättes med magnetkamera. I muskelbiopsier tagna före och efter träningsperioden utfördes även molekylära analyser där diverse gen- och proteinuttryck involverade i muskeluppbyggnad och inflammation studerades.

De viktigaste och mest intressanta resultaten var att dagligt intag av den maximala receptfria dosen ibuprofen i kombination med styrketräning hade en starkt hämmande effekt på utvecklingen av muskelvolym och styrk över tid. Båda grupperna ökade i muskelmassa och styrka under träningsperioden. Muskelvolymen ökade dock markant mer i kontrollgruppen (7,5 %) än i den grupp som fick en hög dos ibuprofen (3,7 %). Skillnader i styrkeutveckling mellan grupperna var inte lika tydlig, men den var sammantaget ändå sämre i gruppen som intog ibuprofen.

Av de molekylära analyserna som utfördes visade det sig att vissa klassiska markörer för inflammation var hämmade i musklerna hos de forskningspersoner som intog ibuprofen. Detta visar på att inflammationsprocesserna i musklerna som sker i samband med styrketräning är betydelsefulla för den molekylära signal som styr muskeluppbyggnad över tid, åtminstone hos unga individer. Sammantaget visar resultaten att regelbundna höga doser av NSAID bör undvikas av unga individer som styrketränar med avsikt att öka muskelmassa och styrka.

Läs mer

Projektansvarig:
Tommy Lundberg
Projektnummer:
P2015-0017
Forskare:
Tommy Lundberg
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!