Effekter av periodiserad styrketräning utifrån ”menstruationscykeln” hos unga idrottande

Bakgrund och syfte med projektet

För att optimera styrketräning rekommenderas periodisering av träningen. Periodiserad träning kan omfatta planerade variationer i volym, intensitet och antal träningstillfällen. Majoriteten av de studier som finns idag är gjorda på män och endast ett fåtal är gjorda på kvinnor. Det finns därför idag endast en begränsad kunskap om periodiserad träning för kvinnor.

Det föreligger olika typer och nivåer av könshormoner mellan män och kvinnor. Den anabola effekten av testosteron är välbekant men effekterna på muskelstyrka av de kvinnliga könshormonerna progesteron och östradiol är mindre studerade.

Det finns inga långa träningsstudier som undersökt styrkeutvecklingen vid träning under menscykelns olika faser. En annan faktor att ta hänsyn till är användandet av p-piller. Inga träningsstudier finns som jämför styrkeutveckling över tid mellan p-piller och icke p-piller användare.

Syftet med studien är dels att studera träningseffekter av periodiserad högfrekvent styrketräning jämfört med lågfrekvent styrketräning som bedrivs kontinuerligt under menscykeln/p-pillercykeln dels att studera om träningseffekten påverkas av var i menscykeln/p-pillercykeln som kvinnorna befinner sig vid den periodiserade högfrekventa träningen.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Högfrekvent styrketräning under de två första veckorna av mens/p-pillercykeln resulterade i signifikant hopphöjdsökning i Static Jump och Counter movement jump, samt ökning i Peak torque i hamstings. I gruppen men högfrekvent träning under de sista 2 veckorna av mens/p-pillercykeln påvisades ingen signifikant ökning i Static Jump och Counter movement jump, eller ökning i Peak torque.

Även gruppen som tränade regelbundet under de fyra månaderna ökade sin hopphöjd i Static Jump och Counter movement jump, samt Peak torque i sin vänstra hamstings. Däremot påvisades endast en ökning i LBM (lean body mass/muskelmassa) enbart för gruppen med högfrekvent träning under de två första veckorna av mens/p-pillercykeln.

Även de potentiella negativa effekterna av periodiserad högfrekvent träning i relation till mens/p-pillercykeln har studerats genom att mäta de ingående komponenterna i The famale athlete triad. I studien mättes könshormoner, GH, kortisol, totalt kroppsfett och bentäthet i ländryggen.

Dessutom tillfrågades kvinnorna om upplevelsen av träningsprogrammet. Inga negativa effekter på komponenterna i The female athlete triad påvisades. Dessutom accepterades träningsupplägget med högfrekvent träning under de första två veckorna av mens/p-pillercykeln väl av de ingående kvinnorna.

Således är det fördelaktigt att bedriva periodiserad styrketräning hos kvinnor i relation till mens/p-pillercykeln. Den högfrekventa träningen bör förläggas till de första två veckorna av menstruationscykeln.

Läs mer

Projektansvarig:
Karin Larsén
Projektnummer:
P2014-0165
Forskare:
Karin Larsén
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!