Explosiv muskelstyrka och maximal viljemässig neuromuskulär aktivering mellan 20-80 år

Bakgrund och syfte med projektet

God muskelstyrka och elasticitet i muskler och senor är viktigt inom alla idrotter. Förmågan att kunna utföra ett maximalt vertikalhopp är en mycket bra indikator på benens explosiva muskelstyrka. En kraftplatta ger unika möjligheter att studera hoppförmågan ur ett kvantitativt perspektiv.

Syftet med studien var att utvärdera maximal kraftutveckling under maximala viljemässiga stretch-shortening cycle (SSC) aktiviteter i form av ett vertikalhopp på kraftplatta i en populationsbaserad tvärsnittsstudie bestående av män och kvinnor mellan 18 och 80 år.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Eftersom populationen över 60 år ökar i hela världen är det av stor betydelse att tidigt kunna identifiera faktorer som påverkar muskelfunktionen och därmed förmågan att vidmakthålla ett självständigt leverne. Denna studie visar att fokus bör ligga på de äldre männen och deras förmåga att utveckla explosiv kraft, då det visat sig att denna förmåga minskar med stigande ålder. Detta kan ha betydelse ur ett folkhälsoperspektiv då det gäller att tidigt kunna identifiera riskfaktorer för en åldrande population i strävan att behålla en god livskvalitet och en god muskelfunktion på äldre dagar.

Läs mer

Projektansvarig:
Ulla Svantesson
Projektnummer:
P2011-0182
Forskare:
Ulla Svantesson
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2011
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!