Fansen bestämmer? Om relationer, interaktion och “värdeskapande” inom elitfotbollen

Bakgrund och syfte med projektet

Svensk elitfotboll har under de senaste åren haft en negativ utveckling där antalet besökare till arenorna minskat och kvaliteten på klubbfotbollen avtagit i jämförelse med andra Europeiska klubbar. Med denna bakgrund initierades en omfattande benchmarking studie 2008 av Svensk Elit Fotboll (SEF). Stockholms universitet ansvarade för datainsamlingen av alla allsvenska klubbar genom Sten Söderman och Anna Fyrberg. Ett viktigt område som undersöktes för framtida utveckling var klubbarnas presentationer gällande marknadsföring, sponsring och media. Baserat på dessa resultat har sedan vidare studier fortsatt inom ramen för fotboll, marknadsföring och management.

Ett viktigt forskningsområde som har identifierats genom de tidigare studierna handlar om hur värdeskapande ter sig inom elitfotbollen vilket också fokus står i fokus för det här projektet. Hur skapas ”värde” inom idrotten? Aktuell forskning visar att “värde” skapas i interaktioner mellan konsument och producent och att konsumenter tillsammans med andra marknadsaktörer konstruerar upplevelser, relationer och meningar. Det benämns som ”co-creation” och innebär att konsumenten (användaren) är med och skapar värde och på så sätt också kan ses som en medproducent.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Anna Fyrberg har ställt upp i media blivit intervjuad i Tendens, hon har skrivit en populärvetenskaplig artikel i Svensk idrottsforskning “Alla skapar allsvenskt värde”.

Fotbollen existerar genom samverkan mellan supportar, spelare, klubbar, förbund, media och sponsorer för att nämna några. Alla medverkar till att skapa fotbollens attraktivitet och marknadsvärde samtidigt som olika aktörer drivs av olika logiker. Supportern ser skilda ”sociala fördelar”, klubben drivs av att uppnå ideella och kommersiella mål och media och sponsorer ser affärsmässiga möjligheter. Syftet med det här projektet har varit att studera värdeskapande inom svensk elit fotboll.

Läs mer

Projektansvarig:
Sten Söderman
Projektnummer:
P2011-0118
Forskare:
Sten Söderman
Lärosäte:
Stockholms universitet
År:
2011
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!