Forskning kring kroniska smärttillstånd i senor

Bakgrund och syfte med projektet

Etiologi och patogenes vid kronisk sensmärta är väsentligen okänd. Projektet syftar att med ultraljud och dopplerundersökningar samt med analyser av vävnadsbiopsier söka klarlägga var smärtan kommer ifrån, och via dessa fynd söka uppfinna och vetenskapligt testa samt vidareutveckla specifik behandling.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Via nya kunskaper om smärtans lokalisation vid kronisk smärta i Akilles och patellarsenan har nya mini-invasiva operationsmetoder, kombinerade med kort efterföljande rehabilitering, utvecklats. Dessa nya metoder har i vetenskapliga studier visats möjliggöra för snabb återgång till smärtfri sport och motionsaktivitet, med 80-90% nöjda patienter också vid 1-3 års uppföljning.

Plantarissenan har visats vara av betydelse för smärtproblematiken, och skall misstänkas framförallt vid övervägande medialt lokaliserad sensmärta. Vid operation av patienter med Akillestendinos i mellanportionen rekommenderas exploration av plantarissenan via medial incision. Akillessenans tjocklek har minskat och strukturen har förbättrats över tid hos smärtfria patienter.

Läs mer

Projektansvarig:
Håkan Alfredson
Projektnummer:
P2011-0079
Forskare:
Håkan Alfredson
Lärosäte:
År:
2011
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!