Handikappidrott och kroppspolitik: En estetisk-filosofisk undersökning

Bakgrund och syfte med projektet

Syftet med projektet var att med estetisk-filosofiska verktyg bidra till en djupare förståelse för relationen mellan handikappidrott och ”vanlig” idrott. Utgångspunkten vilade på intuitionen att vi tenderar att värdera idrottsprestationer utifrån de estetiska upplevelser de ger oss och att detta i sin tur påverkar vår bild av idrotten som sådan, där ”funktionsfullkomligas” idrottsprestationer får representera andra värden än funktionshindrades idrottsprestationer.

För trots att handikappidrotten växt med åren så betraktas handikappidrott fortfarande en anomali. Handikappidrott och icke handikappidrott bedöms således utifrån olika måttstockar. Tydligast märks detta på idrottsestetikens område. Idrottslig skönhet skildras ofta i termer av perfektion, i en strävan efter fullkomlighet, som följaktligen ställs mot det ofullkomliga: perfektionens motsats. Detta är inte endast en estetisk fråga, utan blir också en fråga om etiska förhållningssätt till olika typer av idrottsprestationer och idrottskroppar.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Syftet med projektet har varit att med estetisk-filosofiska verktyg försök bidra till en djupare förståelse för relationen mellan handikappidrott och ”vanlig” idrott, eller icke handikappidrott. Utgångspunkten vilade på intuitionen att vi dels tenderar att värdera idrottsprestationer utifrån de estetiska upplevelser de ger oss och att detta i sin tur påverkar vår bild av idrotten som sådan, där ”funktionsfullkomligas” idrottsprestationer får representera andra värden än funktionshindrades idrottsprestationer.

För trots att handikappidrotten växt med åren så betraktas handikappidrott fortfarande en anomali. Handikappidrott och icke handikappidrott bedöms således utifrån olika måttstockar: en som gäller för funktionsnedsatta och en som gäller för funktionsfullkomliga. Tydligast märks detta på idrottsestetikens område. Idrottslig skönhet skildras ofta i termer av perfektion, i en strävan efter fullkomlighet, som följaktligen ställs mot det ofullkomliga: perfektionens motsats. Detta är inte endast en estetisk fråga, utan blir också en fråga om etiska förhållningssätt till olika typer av idrottsprestationer och idrottskroppar.

I projektet har jag främst undersökt och analyserat Paralympics utifrån hur det brittiska tv-bolaget Channel 4 försökte sälja Paralympics 2012 i London till en större publik. I en serie dokumentärer och kortfilmer lanserade tv-bolaget spelen genom att framställa Paralympics som något av en freakshow. För detta kom de att få hård kritik.

I min undersökning har jag försökt förstå användningen av begreppet freakshow som ett politiskt vapen mot vad man kan betrakta som en vedertagen uppfattning om en ”normal” elitidrott. I projektet har jag kommit att analysera detta dels utifrån frågor som är kopplade till identitet, funktionsvariationer och subjektspositioneringar och dels utifrån frågor som har med estetisk framställning och narrativ att göra.

Läs mer

Projektansvarig:
Kutte Jönsson
Projektnummer:
P2014-0128
Forskare:
Kutte Jönsson
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!