Höftproblem hos unga idrottare

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet med nedan redovisade studier är att skapa ny kunskap om höftsjukdomar och höftskador, speciellt hos unga idrottare. Därmed vill vi skapa ökad kunskap om vad som händer vid hög belastning av höftlederna redan i unga år. Vi planerar också att utvärdera nya behandlingsmetoder, som vi inför sedan cirka 2 år tillbaka. Risken för artros (förslitning) bedöms som relativt hög i belastade leder, inte minst i vissa idrotter, t ex fotboll och ishockey.

I det längre perspektivet är det av avgörande betydelse att kunna skapa förebyggande program, där risken för skadlig belastning minimeras hos barn och tonåringar och därmed kan risken för artrosutveckling hos unga individer minskas och deras funktion förbättras. Studierna är omfattande, dels kliniska, dels radiologiska och dels experimentella med djurförsök. För närvarande arbetar sammanlagt 4 doktorander inom projektet. Med minskad risk för skada på tillväxtzonen i unga år, minskar också risken för artrosutveckling hos unga vuxna.

Sammanfattningsvis planerar vi att:

  1. Utvärdera och följa patienter som genomgår behandling med höftledsartroskopi. Syftet är att kontinuerligt förbättra operationstekniken, och därmed skapa underlag för bättre och säkrare resultat på sikt. I detta syfte har vi byggt upp ett höftledsregister, avseende patienter, som genomgått höftledsartroskopi. I förlängningen planerar vi ett landsomfattande register. Samtliga patienter som genomgår behandling med höftledsartroskopi vid Ortoped kliniken är inkluderade i Registret. Just nu är drygt 1000 patienter inkluderade. Vi studerar just nu specifikt ishockeyspelare, elitidrottare och patienter som har opererats för lindrig artros.
  2. Studera utvecklingen av förändringar i höftleden hos unga aktiva idrottare. Syftet är att minska risken för förslitningsskador (artros) i det medellånga och långa perspektivet. Här planerar vi och har till viss del genomfört ett flertal experimentella laboratoriestudier.
  3. Studera möjligheten att behandla patienter med tidig förslitning (artros) i höftleden med höftledsartroskopi, och därmed minska risken för, alternativt fördröja en stor höftledsoperation, framför allt höftledsbyte (artroplastik). Denna studie är redan påbörjad och patienter med ledspringehöjd > 2 mm inkluderas.
  4. Bygga upp ett landsomfattande register (eventuellt samnordiskt) för att bättre kunna följa och studera på lång sikt patienter, som genomgått behandling för höftsmärta med höftledsartroskopi.

Läs mer

Projektansvarig:
Projektnummer:
FO2014-0028
Forskare:
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!