Kombinationen motorisk och mental träning: Prestation och hjärnförändringar

Bakgrund och syfte med projektet

Att visualisera en idrottsprestation är ett väl beprövat sätt att mentalt förbättra sin idrottsprestation. Det har visat sig vara effektivt i en rad idrotter. På senare år har allt större vikt lagts på att förstå de underliggande mekanismerna för mental träning. Studier från vårt labb har då visat att det inte är givet att mental träning aktiverar samma hjärnrepresentationer som vid fysiskt utförande, utan att det finns en koppling mellan fysisk träning och mental visualisering. I kontrollerade studier har vi dessutom sett att efter mental träning så skapas det en representation av den motoriska övningen i de visuella delarna av hjärnan som aktiveras vid motoriskt utförande av det man mentalt har tränat, detta gällt både efter 4 dagars träning (Nyberg, Eriksson, Larsson, & Marklund, 2006) och efter 6 veckors träning (Olsson, Jonsson, & Nyberg, 2008).

Syftet med projektet är att undersöka de underliggande neurala mekanismer till motorisk och mental träning och på så vis försöka fastställa vad för effekter vi kan förvänta oss av mental träning i syfte att förbättra idrottsprestation eller i rehabilitering efter skada.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Att visualisera en idrottsprestation är ett väl beprövat sätt att mentalt förbättra sin idrottsprestation. Det har visat sig vara effektivt i en rad idrotter. Emellertid är det fortfarande oklart hur detta går till och hur kopplingen mellan fysisk träning och mental träning ser ut. I detta projekt har jag undersökt vad som händer i hjärnan när vi tränar mentalt (visualisering).

Resultaten har visat att det inte alls är som man tidigare påstått att samma sak sker vid mental träning som vid fysisk träning. Istället har studierna visat att den fysiska träningen påverkar den mentala träningen på ett mycket större sätt. Om man inte kan utföra en övning fysiskt så blir det inte heller motoriska delar av hjärnan som används om man visualiserar övningen. Istället används främre delen av hjärnan (frontalloben). Vidare så visade studierna att om man skadat sig, och inte längre kan utföra en övning fysiskt så förändras även hjärnaktiviteten när man visualiserar. Istället för att aktivera motoriska områden så aktiveras återigen främre delen av hjärnan. Detta har största betydelse för användningen av mental träning eftersom målet med att visualisera är att just rekrytera motoriska områden för att stärka och förbättra den motoriska prestationen. Det är alltså inte givet att mental träning fungerar på det sätt man tidigare antagit vilket är viktigt när man som tränare eller idrottare funderar på om visualisering skulle kunna vara en metod för att förbättra resultaten.

Läs mer

Projektansvarig:
Carl-Johan Boraxbekk
Projektnummer:
P2010-0019
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2010

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!