Ledarna och jämställdheten

Bakgrund och syfte med projektet

Syftet med studien, som korsbefruktats med ett större utvärderingsprojekt (den av RF initierade Idrottslyftsutvärderingen som avslutades 2012) ), är att studera och analysera hur en grupp manliga idrottsledare tolkar och relaterar till jämställdhet. De övergripande frågeställningarna är:

  • Vad blir “jämställd idrott” i de manliga idrottledarnas värld? Vad blir det inte?
  • Hur positionerar sig – och hur positioneras – de manliga ledarna i (jämställdhets)intervjuerna?
  • Vilka framställer sig ledarna som?
  • Vilka “görs” de till?

Studien ska resultera i en doktorsavhandling av Matthis Kempe-Bergman (preliminärt disputationsår är 2014).

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Eftersom studien fortfarande pågår, väntar vi med den här delen.

Läs mer

Projektansvarig:
Karin Redelius
Projektnummer:
P2010-0046
Forskare:
Karin Redelius
Lärosäte:
Gymnastik- och idrottshögskolan
År:
2010

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!