Metabol belastning och rörelsemönster vid paddling i kajak

Bakgrund och syfte med projektet

Paddling i kajak engagerar stora muskelgrupper. Kraften för framförandet av kajaken i vattnet genereras framför allt av axlarnas och bålens muskulatur och paddling har traditionellt ansetts vara ett överkroppsarbete. Ett centralt inslag i paddling är dock en rotationsrörelse i bålen. Denna rörelse måste balanseras av motkrafter som genereras med benmuskulaturen. Det har funnits mycket begränsad information om de krafter som genereras vid kajakens fotstöd under paddling och vilken relation dessa har till paddlarens prestation. Detta är en stor begränsning för förståelsen för paddlingen, eftersom kraften från paddeln överförs till kanoten via paddlaren, alltså via sits och fotstöd. Syftet med detta projekt var därför att modifiera en kajakergometer så att kraftutvecklingen kunde mätas i paddel och fotstöd och relateras till det arbete som paddlaren utförde.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Vid paddling i kajak generar paddlaren krafter mellan paddel och vatten som utnyttjas för att föra kajaken framåt. Krafterna överförs till kajaken genom paddlaren, d.v.s. genom sitsen och fotstöden. Paddling har traditionellt ansetts vara ett arbete som utförs huvudsakligen med överkroppen. Paddling innebär dock alltid en vridning av överkroppen. Denna rörelse måste balanseras, och därför är det intressant att studera de krafter som genereras vid fotstöden i kanoten. Tidigare har endast de krafter som genereras i paddeln registrerats.

Vi har modifierat en kajakergometer så att vi kan mäta kraften som utvecklas när kanotisten drar i paddeln samt när den skjuter på eller drar i fotstöden. Fötterna är oftast fixerade i fotstöden vid tävling, men det har rått olika mening om de bör vara det vid träning. Med den modifierade kajakergometern kan vi beräkna det arbete som kanotisten utför och jämföra det med värdet som ges av ergometern. Vi fann att ergometern underskattade arbetet relativt det som beräknats från krafterna.

Vi har studerat kraftutvecklingen i paddel och fotstöd hos tio kanotister på olika nivå och jämfört dessa med syrgasupptag och även med resultat vid tävlingar. Vi fann som väntat att krafterna i paddeln var nära relaterade till syrgaskonsumtionen och tävlingsresultat. Dragkraften, men inte tryckkraften, i fotstöden var även relaterad till syrgaskonsumtionen och tävlingsresultat. Vi fann påfallande stora skillnader i draggrafter i fotstöden mellan kanotister på olika nivåer. Fynden tyder på att de krafter som genereras av benmusklerna och verkar på fotstöden har betydelse för prestationen vid paddling i kajak. Närmare analys av dessa kan leda till förbättrad teknikträning för kanotister.

Läs mer

Projektansvarig:
Per Wollmer
Projektnummer:
P2010-0027
Forskare:
Per Wollmer
Lärosäte:
År:
2010

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!