Muscle fatigue in intact human muscle fibres: effect of pH and temperature

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Orsakerna till muskeluttröttning intresserar de flesta idrottare. Isolerade mus- och rått-skelettmuskelfibrer visar att reduktionen i tetanisk kraft under utveckling av trötthet beror delvis på försämrad frisättning av kalcium från sarkoplasmisk retikulum.

I den här studien, använder vi intakta mänskliga skelettmuskelfibrer. Nuvarande resultat visar att försämrad frisättning av kalcium från sarkoplasmisk-retikulum spelar en viktig roll i utvecklingen av mänsklig trötthet i både långsamma och snabba muskelfibrer.

Den relativt låga kalciumkänsligheten i de trötthetskänsliga fibrerna betyder att kraften kommer att minska snabbare därför att kreatinfosfat bryts ner och inorganisk fosfat som påverkar negativ kraftutveckling produceras.

En ökning av temperaturen hos muskelfibrerna från 37C till 42C-43C hade ingen negativ effekter på kraftproduktionen. Under intensiv stimulering, för att inducera trötthet, var kraftnedgången likadana vid både normala och förhöjda temperaturer. Således kan den förhöjda temperaturen som kan uppnås genom intensiv träning under varma förhållanden inte ha några negativa effekter på muskelprestanda.

Läs mer

Projektansvarig:
Joseph Bruton
Projektnummer:
P2015-0098
Forskare:
Joseph Bruton
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!