Muskelskador bland elitfotbollsspelare diagnostiserade med ultraljud – kan rehabtiden fastställas?

Bakgrund och syfte med projektet

Fotboll har nästan 300 miljoner registrerade spelare runt om i världen och fotbollsspelare är mycket utsatta för skador. Muskelskador är den vanligaste skadan. En majoritet av alla muskelskador hos fotbollsspelare drabbar adduktorer, hamstrings, quadriceps eller triceps surae.

En muskelskada kan vara antingen funktionell eller strukturell. Motstridiga resultat har presenterats gällande förekomst av muskelskador i det dominanta jämfört med det icke-dominanta benet.

Syftet med denna undersökning var att studera eventuella skillnader i muskelskador mellan det dominanta och icke-dominanta benet hos manliga elitfotbollsspelare.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Fotboll har nästan 300 miljoner registrerade spelare runt om i världen och fotbollsspelare är mycket utsatta för skador. Muskelskador är den vanligaste skadan. En majoritet av alla muskelskador hos fotbollsspelare drabbar adduktorer, hamstrings, quadriceps eller triceps surae.

En muskelskada kan vara antingen funktionell eller strukturell. Motstridiga resultat har presenterats gällande förekomst av muskelskador i det dominanta jämfört med det icke-dominanta benet.

Syftet med denna undersökning var att studera eventuella skillnader i muskelskador mellan det dominanta och icke-dominanta benet hos manliga elitfotbollsspelare.

Kohortstudie av ett lag från en allsvensk klubb. Data samlades in konsekutivt mellan 2007 och 2013. Alla skador undersöktes med ultraljud och längd, djup och bredd på muskelskadan mättes. Volym beräknades för varje strukturell skada. Femtiofyra spelare drabbades av totalt 105 muskelskador.

Resultatet visade att det dominanta benet drabbades i 53 % av fallen. Signifikant ökad volym påvisades i det dominanta benet jämfört med det icke-dominanta benet vid muskelskador i hamstrings. Inga andra signifikanta skillnader förelåg.

Slutsats; Hamstringsskador i det dominanta benet hos fotbollsspelare bör uppmärksammas i förebyggande syfte samt hänsyn bör tas för bestämmande av tidpunkt för återgång till fotbollsspel.

Läs mer

Projektansvarig:
Marie Alricsson
Projektnummer:
P2014-0172
Forskare:
Marie Alricsson
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!