Nya behandlingsalternativ vid korsbandsskada

Bakgrund och syfte med projektet

Nya metoder för att rekonstruera det främre korsbandet finns idag, och de utvecklas alltjämt i syfte att förbättra behandlingen. Artros är fortsatt ett stort bekymmer, en fortfarande olöst fråga. Artroskopisk korsbandsrekonstruktion (titthålskirurgi) har blivit den dominerande metoden, och inte minst har användning av hamstringssenor ökat markant (över 90% i det svenska korsbandsregistret). Internationellt är dock den centrala tredjedelen av knäskålssenan (BPTB) fortfarande ett vanligt kroppseget material, som används för att ersätta det skadade främre korsband, även om man i Sverige gått över till att använda hamstringssenor alternativt quadricepssenan i ökat utsträckning, enligt Svenska Korsbandsregistret (www.korsbandsregistret.nu).

Syftet med studien är att jämföra resultatet på kort (2 år) och lång (5 år) sikt efter främre korsbandsrekonstruktion med två olika operationstekniker (”double-bundle” versus ”single-bundle”tekniker), avseende klinisk undersökning, knäfunktion, knäledskinematik, samt radiologisk undersökning av placering och eventuell vidgning av borrhål samt utveckling av förslitningsförändringar i knäet på längre sikt, det vill säga utveckling av förslitning (artros).

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

De senaste åren har man börjat rekonstruera korsbandet med en mer anatomisk metod genom att operera in två, men
något mindre korsband istället för ett större. Forskare anser att på detta sätt kan den normala anatomin efterliknas mer
än vid den traditionella tekniken. Metoden kallas för dubbel tunnel tekniken (”double-bundle”) och har visat ge goda
resultat i vissa studier. Emellertid finns det i dagsläget endast få randomiserade studier tillgängliga, samtliga innehållande
få patienter. Uppföljningstiden är också kort. Det finns ingen som helst kunskap om metoderna skiljer sig åt med
avseende på utveckling av förslitningsförändringar s. k. artros på längre sikt. Det är därför av stort intresse att noggrant
utvärdera en ny teknik över en längre tid innan det fullt ut kan rekommenderas.
Alternativa operationsmetoder för att rekonstruera det främre korsbandet finns idag, och de utvecklas kontinuerligt i syfte
att förenkla och förbättra behandlingen. Artroskopisk korsbandsrekonstruktion har blivit den dominerande metoden,
framför allt har användandet av hamstringssenor ökat. Internationellt är dock den centrala tredjedelen av knäskålssenan

Projektansvarig:
Projektnummer:
FO2012-0014
Forskare:
Lärosäte:
Göteborgs universitet
År:
2012

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!