Odling av humana tenocyter som en experimentell modell för vävnadsnedbrytning i smärtande senor

Bakgrund och syfte med projektet

Ett tillstånd av kronisk smärta i en muskelsena (tendinopati) har visat sig ofta åtföljas av degenerativa vävnadsförändringar (tendinos) av oklar genes. Tendinos är ett vanligt, och ofta mycket besvärligt, tillstånd som drabbar både idrottare (upp till 52% livstidsrisk beroende på sport) och vardagsmotionärer. Inte sällan leder den kroniska smärtan, och den påföljande nedsatta funktionen, till att lovande idrottskarriärer får avbrytas. I fallet med smärta i hälsenan drabbas även personer med en mer stillsam livsstil (livstidsrisk för en icke-idrottare 5,9%), något som kan förhindra även lätt motion i lägen där t.ex. hjärt-/kärlsjukdom innebär att förmågan till fysisk aktivitet är av stor betydelse för prognos och välmående. Studier som syftar till att öka förståelsen för tendinos, och därmed bidra till nya/förfinade behandlingsmetoder, har därför potentiellt stor betydelse för många människor. Syftet med detta forskningsprojekt var att finna bakomliggande mekanismer till tendinos som skulle kunna utgöra mål för utvecklandet av nya behandlingar.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Vi har i detta projekt hittills kunnat visa att under utveckling av tendinos (kronisk sensmärta med vävnadsnedbrytning) förändrar muskelsenans egna celler, tenocyterna, karaktär och börjar producera signalämnen som traditionellt produceras av nervceller. Vi har vidare visat att dessa signalämnen kan leda till effekter på sencellerna och i senvävnaden som bidrar till utvecklingen av tendinos, som till exempel att cellerna börjar föröka sig i hög takt och deras programmerade celldöd minskar. Vi har också kartlagt delar av de signalvägar som är verksamma i dessa effekter. Signalämnen och signalvägar är potentiella mål för framtida behandlingar.

Projektansvarig:
Projektnummer:
FO2012-0031
Forskare:
Lärosäte:
Umeå universitet
År:
2012
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!