How does pedal cleat position influence musculotendinous biomechanics during cycling.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Pedalens position är relativ fast med skor-pedalsystemet som används inom cyklingen idag. Några cyklister och tränare testar med att ändra positionen i längsriktningen under foten, dvs de flyttar pedalen längre bak under foten jämfört med den främre position som är mest vanlig.

Anledningen är att det ska minska tröttheten i vadmusklerna och även öka kraftöverföringen från lårmusklerna genom benet till pedalen. Evidensen i frågan är dock mest anekdotisk. Några studier har tittat på effekten av olika pedalpositioner, fast ingen har undersökt vad effekten på musklernas och senornas funktion i nedre extremiteten under cykling.

Studien syftade till att beskriva hur pedalens position i längsriktning under foten påverkar muskelmängd och -kraft i lår- och vadmusklerna. Dessutom beräknades även skillnader i töjning och styvhet i hälsenan med två olika pedal positioner.

Fjorton tävlingscyklister deltog i studien i laboratoriet för Biomekanik och Motorisk Kontroll vid GIH. De genomförde två x 20 min cykeltester på inomhusträningscykel på en ansträngning av 70% av deras maximala syreupptagning.

De två testerna genomfördes med varsin pedalposition: den traditionella främre positionen och en position längre bak under foten. Ordningen randomiserades. Rörelseanalys och effektmätning genomfördes tillsammans med mätning av kraften i pedalen, tryckfördelningen under foten samt ultraljudsregistrering av vadmuskelns fäste i hälsenan.

Datainsamlingen är klar, men en del dataanalys återstår. Målet är att publicera två studier som ska ingå i en doktorsavhandling: 1. “Effect of pedal cleat positions on triceps surae and quadriceps muscle function”, och 2. “Effect of pedal cleat position on Achilles tendon biomechanics during cycling”.

Läs mer

Projektansvarig:
Toni Arndt
Projektnummer:
P2015-0028
Forskare:
Toni Arndt
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!