Potentiering av kraftutveckling hos poweridrottare

Bakgrund och syfte med projektet

Fenomenet postaktiveringspotentiering innebär att muskelns kontraktila förmåga förbättras tillfälligt efter en högintensiv muskelaktivering. Vi har i studier finansierade av CIF beskrivit hur kontraktila och tensila egenskaper hos vadmusklerna på manliga poweridrottare förbättras under några minuter efter en 6s maximal viljemässig kontraktion.

Det var tidigare oklart hur post aktiveringspotentiering berodde på de muskelmekaniska förhållanden under vilka man studerade dem. Hos djur hade man visat att potentieringen var stor när muskeln passivt förkortas och obefintlig när muskeln passivt förlängs.

Syftet med delstudie 1 var därför att klargöra hur pågående längdförändringar i muskeln (koncentriskt eller excentriskt arbete) påverkar graden av potentiering efter en viljemässig intensiv kontraktion.

Även senan kan förändra sina egenskaper akut efter intensiva kontraktioner. Det krävs en långvarig eller hög och repetetiv belastning för att förändra senornas egenskaper så det var oklart om den intensiva kontraktion på 6s som vi i våra studier använder också påverkade hälsenans styvhet.

Syftet med studie 2 var därför att säkerställa om en 6s maximal viljemässig kontraktion som potentierar vadmusklerna även påverkar senans styvhet

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Fenomenet postaktiveringspotentiering innebär att muskelns kontraktila förmåga förbättras tillfälligt efter en högintensiv muskelaktivering. Såväl de bakomliggande mekanismerna som under vilka biomekaniska förhållanden postaktiveringspotentiering är särskilt gynnsamt var tidigare okänt eller otillfredsställande beskrivet. Vi har nu studerat hur en 6 s viljemässig maximal aktivering av vadmusklerna kan användas av idrottare för att öka musklernas explosivitet.

Vi har mätt effekten i olika delkomponenter av muskel-sen-komplexet och under olika knävinklar och vinkelhastigheter. Studierna visar sammantaget att idrottarna kan öka sin explosivitet i vadmusklerna genom en 6s maximal aktivering.

Effekten på musklernas explosivitet är som störst direkt efter kontraktionen. Effekten är störst under snabba koncentriska muskelaktioner då musklerna annars är relativt svaga och avsevärt mindre under snabba excentriska muskelaktioner då musklerna annars är relativt starka.

En kraftigare effekt av potentieringen kan ses om kontraktionen görs med rakt knä snarare än böjt eftersom gastrocnemius annars inte involveras.
Under 2015 har ytterligare data samlats in för att undersöka cellulära mekanismer som kan förklara hur den maximala aktiveringen kan öka musklernas explosivitet.

Analysarbete pågår för närvarande och resultaten beräknas kunna rapporteras på konferenser och i vetenskapliga artiklar under kommande år.
Studiens resultat är intressant framförallt för tränare och idrottare som är intresserade av hur uppvärmning inför träning och tävling påverkar musklernas förmåga till explosiv kraftutveckling. Resultaten är dessutom intressanta för idrottsforskare, kliniska forskare och prekliniska forskare som intresserar sig för grundläggande muskel- och sen-fysiologi.

Läs mer

Projektansvarig:
Maria Ekblom
Projektnummer:
P2014-0130
Forskare:
Maria Ekblom
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!