Psykologiska prediktorer för idrottsskada bland svenska kvinnliga damfotbollsspelare

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Att drabbas av en skada kan påverka både en spelares välmående samt lagets förmåga att prestera. Exempelvis har ett flertal studier påvisat att en idrottare som drabbats av skada löper en ökad risk för psykologiska hälsoproblem. För att kunna förebygga idrottsskador har forskare fokuserat på att undersöka vilka faktorer som kan öka risken för skadeuppkomst.

Syftet med studien var att undersöka om variablerna oro, stress samt psykologisk utmattning kan förutsäga idrottsskada hos kvinnliga elitfotbollsspelare. Psykologiska variabler har föreslagits vara relaterade till risken för att råka ut för en idrottsskada. Resultaten från studien visade att en ökning i upplevd stress kunde öka risken för att råka ut för en skada. Vidare visade resultaten att höga nivåer av stress och låga nivåer av återhämtning var relaterade till en ökad risk för muskelsmärta följande dag.

Dessa resultat visar att psykologiska faktorer kan påverka risken för att råka ut för en idrottsskada. Baserat på dessa resultat rekommenderar vi både spelare och tränare att arbeta för att skapa ett klimat som främjar återhämtning och minskar stress. Vidare bör stressmanagement övningar genomföras inom ramen för skadeförebyggande träning.

Läs mer

Projektansvarig:
Projektnummer:
P2015-0065
Forskare:
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!