Skaderisk, skademönster och skademekanismer i elitfotboll

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Denna avhandling innehåller fyra olika delarbeten baserade på tre olika prospektiva kohortstudier kring skadekaraktäristik inom professionell herrfotboll. Samma grundläggande metodik användes i alla delarbeten. Frånvaroskador och spelares individuella exponering för fotboll registrerades separat för match och träning. Det generella syftet var att utvärdera potentiella interna och externa riskfaktorer för skada, med fokus på tid inom professionell fotboll, spelarposition, spelarålder, spelunderlag (konstgräs jämfört med gräs), skiften mellan underlag, samt att utvärdera studiemetodiken.

Delarbete I baseras på data som insamlats 2001 till 2010 från 26 professionella europeiska klubbar som deltagit i UEFA (Europeiska fotbollförbundet) Champions League. Totalt har 6140 skador och 797 389 timmar exponering registrerats. Nykomlingar hade en sänkt generell skaderisk i jämförelse med etablerade spelare (hazard ratio (HR), 0,77; 95% konfidensintervall (KI) 0,61-0,99). Åldersjusterade analyser visade att samtliga utespelare hade en ökad skaderisk jämfört med målvakter. Skaderisken ökade med ålder och de högsta nivåerna sågs bland spelare 29-30 år gamla (HR, 1,44; 95% KI, 1,24-1,68, referens spelare < 21 år).

Delarbete II-III baseras på data som insamlats 2010 och 2011 i svenska och norska högsta ligorna för herrar. Total registrerades 2186 skador och 367 490 timmars exponering. På individnivå fans ingen skillnad i akut skaderisk mellan spel på konstgräs och gräs, varken i match (rate ratio, 0,98, 99% KI 0,79-1,22), eller träning (rate ratio 1,14, 99% KI 0,86-1,50). Däremot, på klubbnivå hade lag med konstgräs på sin hemmaarena en ökad skaderisk för akuta träningsskador (rate ratio 1.31, 99% KI 1.04-1.63) samt överbelastningsskador (rate ratio 1,38, 99% KI 1,14-1,65), i jämförelse med gräslag. Ingen association fanns mellan frekventa byten av underlag och efterföljde risk för överbelastningsskada (risk ratio 1,01, 95% CI 0,91-1,12).

Delarbete IV innefattar data insamlat under 2008 och 2009. Under denna period ingick två norska professionella klubblag i två olika skadeövervakningssystem. Liknande nivåer fanns för matchskador men systemet som använde individbaserad registrering av fotbollsexponering fångade något fler träningsskador än systemet som registrerade exponering på lagnivå. Överensstämmandet i skadekategorisering var generellt mycket högt.

Läs mer

Projektansvarig:
Jan Ekstrand
Projektnummer:
FO2014-0026
Forskare:
Jan Ekstrand
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!