Skador i elitfotboll – incidens, riskfaktorer och skademekanismer

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Sedan år 2001 har drygt 60 olika fotbollslag från 18 professionella ligor i Europa deltagit i den så kallade UEFA Elite Club Injury Study. Det medicinska teamet i varje lag, oftast läkare och fysioterapeuter, har på månadsbasis rapporterat in tränings- och matchtid för spelare i A-truppen samt information om de skador som har inträffat.

För studien registrerades de skador som skett i samband med träning eller match och som innebar att spelaren tvingats avstå från träning eller matchspel. Inom ramen för projektet har över 15 000 skador registrerats under mer än 1,5 miljoner tränings- och matchtimmar. Skaderisken oförändrad de senaste 15 åren i vår uppföljning ser vi att skaderisken bland europeiska topplag har legat på en oförändrat hög nivå sedan 2001.

För enskilda skadetyper påvisas en minskning, exempelvis vissa ligamentskador (fotledsstukningar och ledbandsskador i knäet). De skadeförebyggande metoder som är vanliga i dag tycks vara framgångsrika mot just denna typ av skador. Däremot är frekvensen av muskelskador (bristningar, sträckningar) och svåra skador fortfarande hög och till synes opåverkad av traditionella skadeförebyggande åtgärder.

I praktiken kan ett lag om 25 spelare räkna med cirka 50 skador under en säsong, varav åtta svåra skador (frånvaro över fyra veckor). I genomsnitt är 14 procent av spelartruppen otillgänglig för matchspel på grund av skada.

Fler skador vid tätt matchande

Negativa effekter av tätt matchande har uppmärksammats flitigt inom elitfotbollen. Vi studerade hur spelschemat påverkar ett lags matchprestation och skaderisk. Vi fann inget samband mellan hur tätt ett lag spelade sina matcher och hur laget presterade i dessa matcher. Ett slående fynd däremot var att lagen drabbades av fler skador, och då framför allt muskelskador, när de spelade många matcher under en kort period och då lagens återhämtning inför enskilda matcher var otillräcklig.

Det tycks alltså som om lagen kan hantera perioder av tätt matchande utifrån ett prestationsperspektiv, eventuellt genom att rotera spelare mellan matcher, men att tätt matchande leder till en ökad skaderisk.

Fler skador i viktiga matcher

Vi har även studerat hur skaderisken varierar utifrån olika matchsituationer: resultat (vinst, oavgjort eller förlust), spelplats (hemma- eller bortaplan) samt i vilken tävling matcherna ingick (seriespel, nationella cuper, Champions League eller Europa League). Ett samband sågs mellan skador och matchresultat, då fler skador inträffade under de matcher som lagen förlorade eller spelade oavgjort jämfört med då lagen vann. När det gäller spelplats och matchtyp var skaderisken något ökad vid spel på hemmaplan och skador var vanligare i inhemska cupmatcher jämfört med seriespel.

Avslutningsvis kunde vi även se att risken för skador med mer än en veckas frånvaro ökade med matchernas betydelse, och var vanligare i Champions Leaguematcher jämfört med seriematcher.

Få skador ger framgång

För att underlätta att nå ut med budskapet om skadeförebyggande arbete inom elitfotbollen är en väg att studera ett eventuellt samband mellan skador och framgång. För att undersöka detta följde vi hur lagen presterat sportsligt varje säsong; genom slutplacering i ligan, genomsnittligt antal poäng per match samt avancemang i internationella cuper (Champions League och Europa League). Vi jämförde sedan detta mot lagets skadebelastning under den aktuella säsongen, genom skadefrekvens, skadornas svårighetsgrad samt spelartillgänglighet på matcher.

Det fanns ett samband mellan låg skadebelastning och en god sportslig prestation i seriespel och i internationella cuper, vilket visar att en god medicinsk service och skadeförebyggande arbete ger ökad chans till idrottslig framgång.

Betydelse för idrotten

Detta projekt har belyst skadebelastning inom elitfotboll, vilket utgör grunden för att kunna förebygga skador. Projektet har visat på behov av medicinskt stöd och skadepreventivt arbete inom elitfotbollen, där skaderisken varit oförändrad de senaste 15 åren. Den vanligaste skadan, muskelskador i baksida lår, visar till och med en ökande trend och här kan våra resultat bana väg för ett viktigt arbete att införa skadeförebyggande åtgärder som visats effektiva mot dessa skador, så kallad excentrisk styrketräning. Projektet har även visat på andra möjligheter att arbeta skadeförebyggande, exempelvis genom att övervaka belastning hos spelare, och för tränare att arbeta med spelarrotation mellan matcher för att säkerställa tillräcklig återhämtning. Dessa resultat är av stor praktisk betydelse för fotbollen. Slutligen är våra resultat om ett samband mellan skadeprevention och framgång ett viktigt budskap mot elitidrotten där ekonomi och titlar är högst på prioriteringslistan; undvik skador och ge laget bättre chans till sportslig framgång.

Läs mer

Projektansvarig:
Martin Hägglund
Projektnummer:
FO2016-0013
Forskare:
Martin Hägglund
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!