Taktiskt beslutsfattande och perception hos elitlängdåkare i sprint

Bakgrund och syfte med projektet

Taktiskt kunnande och beslutsfattande diskuteras ofta som viktiga egenskaper hos idrottare. Forskning om beslutsfattande och perception har främst genomförts i labb-miljöer och det finns behov av att ta forskningen ut på fältet för att öka den ekologiska validiteten (Williams, Davids, & Williams, 1999).

Att göra studier i miljöer som liknar den faktiska tävlingsmiljön där idrottare presterar ökar möjligheten att generera användbar kunskap om idrottares taktiska beslutsfattande och perceptuella färdigheter i skarpt läge.

Kunskap om taktiskt beslutsfattande utifrån de perceptuella bedömningar som görs i naturlig tävlingsmiljö är ett värdefullt bidrag till forskningsområdet och kan bidra till praktisk kunskap som kan användas för att utveckla idrottares taktiska kunnande.

Längdskidåkningen har på senare tid genomgått en rad förändringar med nya tävlingsformer som masstart och sprint. Utvecklingen har studerats i form av biomekanik/teknik (Stöggl, Lindinger, & Müller, 2007) och fysiologi (Sandbakk, Holmberg, Leirdal, & Ettema, 2011) medan psykologiska och taktiska aspekter inte undersökts. Den snabba utvecklingen innebär nya taktiska och psykologiska krav. Syftet var att studera sprintskidåkares taktiska beslutsfattande.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Att studera hur elitidrottare skiljer sig från icke elit i vad de fokuserar på kan ge viktiga nycklar till hur taktisk kompetens skiljer de ”taktiska” från de ”mindre taktiska” idrottarna. Med ögonrörelseglasögon kan man dels studera frågor som spelintelligens hos elitspelare i innebandy eller varför Petter Northug tar sig fram i fältet tills synes utan ansträngning.

I en framtid kan detta ge viktiga nycklar till hur dessa taktiska förmågor kan tränas. Vidare utveckling av utrustningen är dock viktig för att metodiken ska bli enkel att använda i träningssammanhang utomhus.

Projektansvarig:
Henrik Gustafsson
Projektnummer:
P2014-0135
Lärosäte:
År:
2014
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!