Vilken betydelse har benarbetet vid kajakpaddling för prestationen på elitnivå?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Kravprofilen för framgång inom kajakpaddling på elitnivå skiljer sig beroende på tävlingsdistans men karaktäriseras generellt av stort överkroppsarbete med höga krav på stor energiomsättning, explosiv styrka samt ett rörelsemönster med ett effektivt benarbete i kombination av rotation av bäckenben och bål. Betydelsen av benarbetet var emellertid outforskat och behovet av metodutveckling var stort. För detta har vi tidigare utvecklat ett mätsystem för ändamålet och mot denna bakgrund var målsättningen med studien att söka svar på vilken betydelse benarbetet har vid kajakpaddling för prestationen på elitnivå.

Fem manliga elitkanotister deltog och genomförde, efter uppvärmning i successivt ökade farter, c:a 10 sek paddling i maximal intensitet, först med aktivt benarbete samt efter 5 min vila utan aktivt benarbete. Med mätutrustningen som utvecklats speciellt för ändamålet registrerades krafter i paddeldragen, tryck- och dragkrafterna på fotstödet, kajakens hastighet och vinklarna i knälederna. Resultaten från denna studie visar att benarbetet under kajakpaddling har en stor betydelse för elitkanotisters prestation. Detta tydliggjordes framförallt genom att kajakens medelhastighet vid maximal hastighet ökade med 16% med aktivt benarbete och medelkraften i paddeldragen ökade i genomsnitt med 21 %.

Förutom detta visar resultaten från studien även för första gången förekomsten av och storlek på både tryck- och dragkrafter i fotstödet när elitkanotister paddlar i maximal hastighet med aktivt benarbete. Peak tryckkraft på fotstödet var i genomsnitt c:a 400N och nära peak-kraften för paddeldraget som var c:a 450N. Peak dragkraft på fotstödet var signifikant lägre än tryckkraften och i genomsnitt c:a 200N. Resultaten visar även att durationen för vattenfasen då tryck på fotstöd och paddeldraget ska koordineras är mkt kort (c:a 0.2sek) vilket ställer höga krav på förmågan att skapa en snabb kraftutveckling och en god timing mellan ben- och överkroppsarbete.

Dessa resultat har en hög relevans inom kanotsporten eftersom de besvarar frågeställningen om benarbetets betydelse som i dagsläget är aktuell bland tränare och aktiva såväl nationellt som internationellt. Eftersom tidsintervallet där benarbetet har möjlighet att påverka paddelkraften är kort, och svår att uppfatta visuellt vid videofilmning, bör timingen mellan kraftinsatserna under paddeldragens vattenfaser samt drag- och tryckkrafterna i fotstödet istället registreras och analyseras med en mer ändamålsenlig teknik i likhet med mätsystemet som vi har utvecklat.

Andra praktiska konsekvenser av resultaten utgörs av att benarbete samt bål- och pelvisrotation bör uppmärksammas mer tex genom regelbundna teknikanalyser och i de enskilda aktivas planering och genomförande av träning. För en förbättring av benarbete samt bål- och pelvisrotation krävs att alla faktorer som kan begränsa rörelsen analyseras och justeras tex. sittposition, avstånd mellan fotstöd och sits, paddellängd samt rörlighet i aktuella leder mfl. Inom ett pågående projekt utvecklar vi nu ett nytt system för mobil teknikanalys som är lättare, har bättre prestanda än befintligt och kan monitorera benarbete samt bål- och pelvisrotation samt dess synkronisering med paddeldraget i vattenfasen och rörelsen under paddelcykeln som helhet. Inom detta projekt avser vi även att undersöka om roterande sitsar har betydelse för benarbetet samt inkludera 3D rörelseanalys under paddling i ergometer för optimering av kanotisternas paddelteknik genom förbättrat benarbete samt bål- och pelvisrotation.

 

Läs mer

Projektansvarig:
Hans Rosdahl
Projektnummer:
P2013-0172
Forskare:
Hans Rosdahl
Lärosäte:
År:
2015
Nyckelord:

Feedback

All form av feedback är välkommen.

Var innehållet i artikeln det du sökte efter?
Skriv en kommentar
Ditt meddelande är skickat!