Surveillance of risk factors to prevent injuries and improve performance among young elite athletes

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Totalt har 1166 rörelseanalyser under två år, fördelat på fyra perioder under 2013 och 2014 (skolterminer, vår och höst). Under första perioden genomfördes flest antal tester (346 st) och vid de resterade tre perioderna sjönk antalet (258, 291, 271). Det var totalt 11 st skolor fördelat på sex olika idrotter.

Första året genomfördes analyserna utan korrigerande övningar och andra året med korrigerande individanpassade övningar. Data från år 2 har ännu inte analyserats. Första perioden genomfördes 346 rörelseanalyser (196 pojkar och 149 flickor). Av dessa genomförde 234 bakgrundsdataformuläret och angav om de haft en tidigare skada eller sjukdom. Tretton idrottare (11%) rapporterade smärta under den funktionella rörelsens bedömning och 36,7% av dem, rapporterade också en historia av skada de senaste 12 månaderna.

217 idrottare (79,5%) identifierades med en eller flera asymmetrier. 28 idrottare (10,3%) rapporterade både smärta och närvaro av asymmetri. Betydande skillnad i totalpoäng (p = 0,003) demonstrerades mellan gruppen med och utan asymmetrier. Tabell 2 visar fördelningen av asymmetrier i varje sport.

Orientering är den sport som har den minsta andelen asymmetrier (33,3%), å andra sidan var det också den minsta gruppen. Bosöns 9+ screening batteri har jämförts med träningstid, träningsvolym, sömn och kost beteende, självupplevd stress och prestationsinriktat självförtroende och har ännu inte analyserats som möjliga riskfaktorer för ny skada.

Denna analys ligger delvis utanför de tidigare beskrivna syftena. Det finns fortfarande en mängd data som kan bearbetas för att kvalitetssäkra och förstå syftet och genomförande av rörelseanalyser inom idrotten.

Registrering av skade- och träningsvariabler relaterade till överbelastningsskador hos elitaktiva

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Totalt har 1166 rörelseanalyser under två år, fördelat på fyra perioder under 2013 och 2014 (skolterminer, vår och höst). Under första perioden genomfördes flest antal tester (346 st) och vid de resterade tre perioderna sjönk antalet (258, 291, 271). Det var totalt 11 st skolor fördelat på sex olika idrotter.

Första året genomfördes analyserna utan korrigerande övningar och andra året med korrigerande individanpassade övningar. Data från år 2 har ännu inte analyserats. Första perioden genomfördes 346 rörelseanalyser (196 pojkar och 149 flickor). Av dessa genomförde 234 bakgrundsdataformuläret och angav om de haft en tidigare skada eller sjukdom. Tretton idrottare (11%) rapporterade smärta under den funktionella rörelsens bedömning och 36,7% av dem, rapporterade också en historia av skada de senaste 12 månaderna.

217 idrottare (79,5%) identifierades med en eller flera asymmetrier. 28 idrottare (10,3%) rapporterade både smärta och närvaro av asymmetri. Betydande skillnad i totalpoäng (p = 0,003) demonstrerades mellan gruppen med och utan asymmetrier. Tabell 2 visar fördelningen av asymmetrier i varje sport.

Orientering är den sport som har den minsta andelen asymmetrier (33,3%), å andra sidan var det också den minsta gruppen. Bosöns 9+ screening batteri har jämförts med träningstid, träningsvolym, sömn och kost beteende, självupplevd stress och prestationsinriktat självförtroende och har ännu inte analyserats som möjliga riskfaktorer för ny skada.

Denna analys ligger delvis utanför de tidigare beskrivna syftena. Det finns fortfarande en mängd data som kan bearbetas för att kvalitetssäkra och förstå syftet och genomförande av rörelseanalyser inom idrotten.