Physical exercise effects on brain function in aging

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

I denna studie har vi undersökt hur fysisk aktivitet påverkar hjärnans funktion och struktur. Vi gjorde så genom att låta 60 äldre individer (mellan 65-79 år) slumpas till antingen konditionsträning eller en aktiv kontrollgrupp. Deltagarna fick sedan 3 gånger i veckan under 6 månader träna sin kondition (experiment-gruppen) eller sin balans (kontrollgruppen).

Resultaten visar att efter 6 månader har konditionsgruppen ökat sin kondition signifikant bättre än kontrollgruppen, samt ökad sin prestation på minnestester bättre än kontrollgruppen. Ökningen av kondition är även relaterat till ökning av hjärnans struktur, till exempel hippocampus-volym, vilket är en viktig strukturs för hälsosamt kognitivt åldrande. Sammantaget visar studien att med hjälp av konditionsträning kan vi påverka hjärnans plastiska kapacitet, alltså hjärnans förmåga till förändring, även högt upp i åldrandet.

Våra planerade vidare analyser framförallt med avseende på dopamin-systemet kommer kunna ge unika svar på den viktiga frågan om fysisk träning stärker hjärnans kognitiva funktioner genom att påverka dopaminsystemet. Preliminära fynd tyder på detta men dessa resultat är under bearbetning och under granskning i vetenskapliga tidskrifter, och ska tills dess att de är ordentligt granskade beaktas med försiktighet.