Resistance Training, Anti-inflammatory Diet And Muscle Mass in Healthy Elderly Women

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre

Betydelsen av fysisk aktivitet för utvecklandet av den maximala benmassan hos män med specifikt avseende på aktiverade signalsystem

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre

Benmassa och struktur

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre

Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas med ett fysiskt aktivitetsprogram

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre

Skola-idrott-hälsa (SIH) 2010 – en uppföljning efter nio år

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre

Fysisk aktivitet och dess betydelse för stressrelaterad psykisk ohälsa och arbetsförmåga

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre

Det ser tjockt ut. Tids- och rumsstrategier i samband med fysisk aktivitet

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre

Idrott som folkhälsoarbete – Från passiva patienter till aktiva medlemmar i den tredje åldern

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre

Hjärt-lungfunktion, fysisk arbetsförmåga, fysisk aktivitet och riskfaktorer för ohälsa hos barn

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre

Effekter av musik på ungdomars och äldres träningintensitet, effekt och upplevelse av gruppträning

Bakgrund och syfte med projektet

Styrketräning betraktas som den överlägset mest populära strategin för att förebygga nedsatt muskelmassa och funktion hos äldre. Förlust av muskelmassa påverkar olika funktioner i det dagliga livet vilket till slut leder till minskad självständighet med sämre livskvalitet som följd. Medan det råder bred vetenskaplig konsensus om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, förekommer en stor interindividuell skillnad i träningssvaret.

I det sammanhanget pågår intensiv forskning i jakten på metoder som kan optimera träningssvaret. Det spekuleras att en kost rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter då systemisk inflammation har associerats med minskad muskelstyrka, långsammare gånghastighet och uthållighet samt självrapporterad funktionsnedsättning. Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Världens befolkning i åldern över 60 år växer snabbare än andra åldersgrupper och förväntas tredubblas inom 50 år från 600 miljoner till två miljarder. Den funktionella statusen hos äldre påverkas i hög grad, bland annat genom förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett och förändrad kardiovaskulär funktion.

Denna funktionsnedsättning leder till minskad självständighet och sämre livskvalitet som följd. Därför är det en stor utmaning att förebygga åldersrelaterad funktionell nedgång. Medan det finns en bred vetenskaplig enighet om att styrketräning är en effektiv strategi för att förbättra funktionsstatus hos äldre, så finns en stor interindividuell skillnad i träningssvar. Det spekuleras också i att en kost, rik på näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan ha gynnsamma hälsoeffekter.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för effekter av kombinerad styrketräning och kost med anti-inflammatoriska egenskaper på muskelmassa och funktion hos äldre. Studien bygger på en 6-månaders randomiserad kontrollerad intervention med tre grupper av friska fysiskt aktiva äldre kvinnor i åldern 65-70 år: 1) endast styrketräning (S); 2) styrketräning & anti-inflammatorisk kost (SK); 3) Kontroll (KON). Efter att hälsostatusen har undersökts på samtliga kvinnor och inklusion- samt exklusionskriterier tillämpats har 63 kvinnor randomiserats i de 3 olika grupperna.

Före och efter träningsinterventionen genomförs morfologiska och molekylära analyser på muskelbiopsier. Samtliga fysiologiska parametrar mäts med väl beprövade standardiserade metoder. Innan träningsintervention fann vi ett negativt samband mellan skelettmuskelmassan hos äldre och graden av systemisk inflammation. Nedsatt muskeltillväxt konstaterades när muskelceller som utsätts för serum med en hög grad av systemisk inflammation. Dessutom fann vi att den systemiska inflammationen har en negativ effekt på kapillärtillväxt.

Explosiv muskelstyrka ökade hos både träningsgrupperna men ökningen hos SK var signifikant högre än hos S. Tid till ”peak power” var också signifikant högre hos SK jämfört med S. Dessutom ledde SK till ytterligare ökningar i kraftutveckling under ett hopptest (squat jump test). Våra resultat visade en signifikant högre ökning i muskelmassa hos SK gruppen. På muskelfibernivå, medan fibertypsammansättningen var opåverkade av träning, ledde SK till en signifikant ökning av storleken av snabba typ 2A muskelfibrer.

Studien visar också att SK sänker arakidonsyrahalten, en viktig komponent i inflammationsprocesser. Samtidigt leder SK till förhöjt dokosahexaensyrahalten, en antiinflammatorisk omega 3 fettsyra med effekter på muskeltillväxt. Våra resultat visar att en kost med anti-inflammatoriska egenskaper kan förstärka styrketräningens positiva effekter på muskelmassa och funktion. Kombinerad styrketräning och anti-inflammatorisk diet kan vara en optimal strategi för att fördröja nedgången i funktionsförmågan hos äldre