Ledarna och jämställdheten

Bakgrund och syfte med projektet

Syftet med studien, som korsbefruktats med ett större utvärderingsprojekt (den av RF initierade Idrottslyftsutvärderingen som avslutades 2012) ), är att studera och analysera hur en grupp manliga idrottsledare tolkar och relaterar till jämställdhet. De övergripande frågeställningarna är:

 • Vad blir “jämställd idrott” i de manliga idrottledarnas värld? Vad blir det inte?
 • Hur positionerar sig – och hur positioneras – de manliga ledarna i (jämställdhets)intervjuerna?
 • Vilka framställer sig ledarna som?
 • Vilka “görs” de till?

Studien ska resultera i en doktorsavhandling av Matthis Kempe-Bergman (preliminärt disputationsår är 2014).

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Eftersom studien fortfarande pågår, väntar vi med den här delen.

Idrottens genuskonstruktörer. Tränares och aktivas skapande av genus i tal och handling

Bakgrund och syfte med projektet

Syftet med studien, som korsbefruktats med ett större utvärderingsprojekt (den av RF initierade Idrottslyftsutvärderingen som avslutades 2012) ), är att studera och analysera hur en grupp manliga idrottsledare tolkar och relaterar till jämställdhet. De övergripande frågeställningarna är:

 • Vad blir “jämställd idrott” i de manliga idrottledarnas värld? Vad blir det inte?
 • Hur positionerar sig – och hur positioneras – de manliga ledarna i (jämställdhets)intervjuerna?
 • Vilka framställer sig ledarna som?
 • Vilka “görs” de till?

Studien ska resultera i en doktorsavhandling av Matthis Kempe-Bergman (preliminärt disputationsår är 2014).

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Eftersom studien fortfarande pågår, väntar vi med den här delen.

När blir hälsa ohälsa? En etnografisk studie av doping, identitet och “idrottskultur”

Bakgrund och syfte med projektet

Syftet med studien, som korsbefruktats med ett större utvärderingsprojekt (den av RF initierade Idrottslyftsutvärderingen som avslutades 2012) ), är att studera och analysera hur en grupp manliga idrottsledare tolkar och relaterar till jämställdhet. De övergripande frågeställningarna är:

 • Vad blir “jämställd idrott” i de manliga idrottledarnas värld? Vad blir det inte?
 • Hur positionerar sig – och hur positioneras – de manliga ledarna i (jämställdhets)intervjuerna?
 • Vilka framställer sig ledarna som?
 • Vilka “görs” de till?

Studien ska resultera i en doktorsavhandling av Matthis Kempe-Bergman (preliminärt disputationsår är 2014).

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Eftersom studien fortfarande pågår, väntar vi med den här delen.