Följder av hjärnskakning inom idrotten. Ökas skaderisken för andra skador efter genomgången hjärnskakning

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.

Idrottens gränstrakter: en explorativ studie av äventyrsidrott och friluftssport

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.

Ledarna och jämställdheten

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.

Skola-idrott-hälsa (SIH) 2010 – en uppföljning efter nio år

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.

Skolans rum för rörelse – en studie av idéer om kroppsrörelse och utbildning i skolors idrottslokalitet

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.

Idrottens tävlingsfostran. Konkurrens, prestation och gemenskap inom svensk idrott 1965-2005

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.

Det ser tjockt ut. Tids- och rumsstrategier i samband med fysisk aktivitet

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.

När blir hälsa ohälsa? En etnografisk studie av doping, identitet och “idrottskultur”

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.

Motorik och skolresultat, en longitudinell interventionsstudie om effekter av ökad idrottsundervisning

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.

Idrottens gränstrakter – en explorativ studie om äventyrsidrott och friluftssport

Bakgrund och syfte med projektet

Skallskador är vanliga i s.k. ”kontaktidrotter” som ishockey, fotboll, amerikansk fotboll och rugby. Inom ishockey ökade incidensen hjärnskakningar under 90-talet för att sedan sjunka men nu verkar det som om incidensen stiger igen. Flera idrottsmän har fått sluta pga. besvär efter upprepade hjärnskakningar. Varför vissa idrottare lättare än andra får långdragna besvär efter hjärnskakningar är oklart. Vi har kliniskt noterat allvarliga andra skador en tid efter en hjärnskakning. Huruvida detta är slumpen eller en följd av hjärnskakning är oklart och syftet ned detta projekt har varit att undersöka om det föreligger en ökad skadeincidens hos elitseriespelare efter att de återvänt till spel efter en genomgången hjärnskakning.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Studien har visat att antalet skador som uppträder efter en hjärnskakning inte skiljer sig från övriga spelare i truppen. Det verkar dock som om de skador som inträffar är allvarligare eftersom de skador spelarna får resulterar i längre bortovaro.