Kan lungans volym ökas med träning och därmed förbättra vattenläge och simhastighet för tävlingssimmare på elitnivå

Bakgrund och syfte med projektet

Att noggrant studera metoden med glossopharyngeal insufflation som visat sig ge ökad lungvolym i tidigare preliminära studier.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

På grund av “incidenter” som skett utanför studien, men med metoden som vi planerade att träna med, så har vi valt att inte fortsätta studien utan avslutat detta projekt. Det finns i nuläget ingen klar metod att garantera helt säker träning med denna metod. Resultaten från studien har nu accepterats för publikation i vetenskaplig tidskrift.