Stressfrakturer hos idrottare

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Stressfrakturer i tibia läker, men fortsätter att synas på röntgen och att göra ont ändå. Eftersom benet är läkt, men det nya benet som överbryggar sprickan är av sämre kvalitet, måste det få vara ifred för att mogna och återfå full funktion. Operation med t ex platta är ett bra sätt att åstadkomma detta, men fullständig vila torde vara lika effektivt.