Effekt av träning med realtidsåterkoppling på löpekonomi

Bakgrund och syfte med projektet

Förutom att vara en populär idrottsgren i sig, förekommer löpning som ett grundläggande element i många andra idrotter. Prestation vid löpning kan förbättras genom att förbättra mentala och fysiologiska förutsättningar, samt att förbättra löptekniken. Ett stort problem är att ingen vet hur den optimala löptekniken ser ut. Syftet med det här arbetet var att utvärdera metodik för att göra mätningar utanför laboratoriet och att ge direkt återkoppling till löparen på viktiga parametrar som sannolikt påverkar löparens prestation på lång sikt. Även om mycket arbete inom projektet är genomfört i kontrollerad labbmiljö har syftet varit att belägga validiteten och reliabiliteten i våra metoder.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Vi utvecklar billiga, portabla och lättanvända system som idrottare kan använda för att analysera sin teknik i sin vardagliga träning. Med ”billiga” menar vi cirka en tusenlapp. Med ”portabla” menar vi att alla komponenter ska vara så lätta att de inte stör rörelseutförandet. Med ”lättanvända” menar vi att det inte får ta mer än tre minuter att få systemet att snurra. Dessutom ska programvaran som sköter loggning, bearbetning och tolkning av data kunna köras på en mobiltelefon. Med ”vardaglig träning” menar vi ett helt vanligt träningspass för en helt vanlig idrottare på en helt vanlig idrottsplats en helt vanlig onsdagskväll. I regn och snålblåst.

Inom det här projektet har vi jobbat med löpteknik. Men principerna fungerar för vilken idrott som helst. Vi har valt ett antal parametrar som är viktiga för löpteknik – både ur ett prestationsperspektiv men också ur skadehänseende, för att se om det är möjligt att generera relevant återkoppling. Specifikt har vi använt oss av trådlösa accelerometrar för att mäta löparens tyngdpunktsförflyttning under löpsteget, med vilken kraft löparen sätter i fötterna och hur långa steg löparen tar. Vi har dels försökt oss på att utvärdera vilken effekt en förändrad löpteknik har på resultatet. Men lika viktigt har varit att utvärdera i vilken utsträckning det är möjligt att förändra olika tekniska parametrar och framförallt – vad tycker löparna om att låta sig “styras” av teknisk utrustning?

Vi har bara skrapat på ytan av detta område som vi förutspår kommer att explodera inom de kommande åren. I och med billig teknologi, hög teknikmognad i alla åldrar och nya affärsmodeller på mobilmarknaden kommer vi att få se många nya “appar” som riktar sig mot idrott, hälsa och rehabilitering.