Injury prevention in alpine skiers: an integrative approach.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Det övergripande syftet med föreliggande projekt var att hjälpa skidåkare, tränare och övrig stödpersonal kring skidåkaren i att försöka identifiera möjliga skaderisker och utveckla strategier för att undvika eller åtminstone reducera skadebilden inom alpin skidåkning. Ett annat syfte var att försöka klargöra om det föreligger någon skillnad i personlighetsdrag och könsskillnader mellan alpina skidgymnasister, som har drabbats respektive ej har drabbats av allvarliga skador under sina studieår på något av Sveriges alpina skidgymnasier samt jämföra med en normalpopulation.

Resultatet visade att alpina skidåkare har högre utmärkande personlighetsdrag i form av stresskänslighet, äventyrslystnad, benägenhet för fysisk aggressivitet, impulsivitet, bitterhet samt lägre utmärkande personlighetsdrag avseende psykisk ångestbenägenhet och misstroende jämfört med normalpopulationen oberoende av kön.

Detta gäller oavsett om skidåkaren varit skadefri eller varit drabbad av en eller flera allvarliga skador under sin studietid på ett skidgymnasium i Sverige. Endast en signifikant skillnad kunde påvisas mellan de tre skidåkargrupperna och det gällde stresskänslighet, där högre värden noterades i den skadefria gruppen jämfört med de övriga två skidåkargrupperna.

För de manliga skidåkarna var de utmärkande personlighetsdragen relaterade till högre nivåer av stresskänslighet, impulsivitet och äventyrslystnad samt lägre nivåer av interpersonell distans, social konformism, misstroende och psykisk ångestbenägenhet jämfört med normalpopulationen.

För de kvinnliga skidåkarna var de utmärkande personlighetsdragen relaterade till högre nivåer av stresskänslighet, undergivenhet, impulsivitet, äventyrslystnad och interpersonell distans samt lägre nivåer av misstroende jämfört med normalpopulationen.

Skadade elitidrottares återgång till idrott, utvärdering av ett psykometriskt instrument

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Det övergripande syftet med föreliggande projekt var att hjälpa skidåkare, tränare och övrig stödpersonal kring skidåkaren i att försöka identifiera möjliga skaderisker och utveckla strategier för att undvika eller åtminstone reducera skadebilden inom alpin skidåkning. Ett annat syfte var att försöka klargöra om det föreligger någon skillnad i personlighetsdrag och könsskillnader mellan alpina skidgymnasister, som har drabbats respektive ej har drabbats av allvarliga skador under sina studieår på något av Sveriges alpina skidgymnasier samt jämföra med en normalpopulation.

Resultatet visade att alpina skidåkare har högre utmärkande personlighetsdrag i form av stresskänslighet, äventyrslystnad, benägenhet för fysisk aggressivitet, impulsivitet, bitterhet samt lägre utmärkande personlighetsdrag avseende psykisk ångestbenägenhet och misstroende jämfört med normalpopulationen oberoende av kön.

Detta gäller oavsett om skidåkaren varit skadefri eller varit drabbad av en eller flera allvarliga skador under sin studietid på ett skidgymnasium i Sverige. Endast en signifikant skillnad kunde påvisas mellan de tre skidåkargrupperna och det gällde stresskänslighet, där högre värden noterades i den skadefria gruppen jämfört med de övriga två skidåkargrupperna.

För de manliga skidåkarna var de utmärkande personlighetsdragen relaterade till högre nivåer av stresskänslighet, impulsivitet och äventyrslystnad samt lägre nivåer av interpersonell distans, social konformism, misstroende och psykisk ångestbenägenhet jämfört med normalpopulationen.

För de kvinnliga skidåkarna var de utmärkande personlighetsdragen relaterade till högre nivåer av stresskänslighet, undergivenhet, impulsivitet, äventyrslystnad och interpersonell distans samt lägre nivåer av misstroende jämfört med normalpopulationen.