Josefin Eman

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Läs mer om Josefin Emans forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Gamla idrottare simmar mot strömmen
Nyckelord: