Åke Andrén-Sandberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Läs mer om Åke Andrén-Sandberg forskning på Karolinska Institutets webbplats.

 

 

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge