Alexander Paulsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen

Läs mer om Alexander Paulsson och hans forskning på Lunds universitets webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Arenafieringen av Sverige
Nyckelord: