Anders Forslund

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, Professorer och lektorer.

Läs mer om Anders Forslund på Uppsala Universitet webplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Ökar proteinbehovet vid fysisk aktivitet?