Andreas Fröberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Läs mer om Andreas Fröberg på Göteborg universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Ledare tveksamma till styrketräningsråd för barn