Andreas Stenling

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Psykologiska institutionen

Läs mer om Andreas Stenlings forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Talangjakt = Talangslakt
Lyft fram ledarens ljusa sidor
Nyckelord: