Angelica Lindén Hirschberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Läs mer om Angelica Lindén Hirschbergs forskning på Karolinska institutets webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Är elitidrott skadligt för kvinnor?