Angelica Lodin-Sundström

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Mittuniversitetet, Institutionen för teknik och hållbar utveckling

Läs mer om Angelica Lodin-Sundströms forskning på Mittuniversitetets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Åldrande Ama-dykare i uråldrigt kvinnoyrke