Anna Fyrberg Yngfalk

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karlstads universitet, Handelshögskolan, Centrum för tjänsteforskning

Läs mer om Anna Fyrberg forskning på Karlstads universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Nyckelord: